انقطاع

"انقطاع" ؛ قلمی از جنس انتظار...

"انقطاع" ؛ قلمی از جنس انتظار...

" انقطاع "
یعنی بریدن و جدا شدن از همه کس و همه جا و همه چیز...
یعنی از زرق و برق دنیا کنده شدن، به ازای وصل شدن به...

سنگرهای دیگر انقطاع
پیشنهاد این روزهای ما
آخرین نظرات شما

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

۱۷
مرداد
مشاهده یا دریافت تصویر در اندازه و کیفیت اصلی

..........................................................................................................................................................

انعکاس یافته در:

..........................................................................................................................................................

در زمان غیبت سری اتفاقاتی رخ می دهد... ؛ چه از نشانه‌های ظهور باشد و چه نباشد. اما نکته‌ای در این مسئله خیلی به چشم میخورد، که آن بسیار لغزنده بودن جاده‌ی این اتفاقات است...
مرد میخواهد... ؛ مرد میخواهد از این جاده عبور کند و گمراه نشود، عبور کند و نلغزد.
از لغزندگی‌اش که بگذریم به دوراهی‌های متعددی بر میخوریم که مردتر آن است که در بین دوراهی‌ها راه درست را انتخاب کند. وچه راهی راست‌تر و درست‌تر از راهی که به معبود متصل شود...
اما برای رسیدن به معبود باید از جاده حجة دوازدهم رد شد، جاده ای که امام‌زمان در آن خط نگه‌دار باشد.
اما در این جاده یک مشکل بسیار بزرگ پیش روی ماست. مشکلی که توسط ما به وجود آمده...
این مشکل را ما به وجود آورده‌ایم...
  • الف . م
۱۴
مرداد

مشاهده یا دریافت تصویر در اندازه و کیفیت اصلی
  چه قدر زود آمد...
انقدر زود که حتی مجال سلام کردن راهم بهمان نداد...
و حالا هم زود دارد می رود ؛ دلمان نمی‌آید که با او خداحافظی کنیم، دوست نداریم از او جدا شویم، زیرا که یک ماه با او بودیم، به هم عادت کرده‌ایم و باهم صمیمی شده‌ایم. نمی‌دانم تا سال بعد باز هم می‌بینیمش یا نه...
اما در یک ماهی که با او بودیم لذتی را لمس کردیم که در تمام سال حسّش نکرده بودیم...
  • الف . م